รายการบริการข้อมูล

ข้อมูลรายชื่อสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

Components

Properties

Data Type

รายละเอียด

 DepartmentLists

 

 

 

 

 

EducationYear

Number

ปีการศึกษา (ณ มี.ค.)

ProvinceCode

Code

รหัสจังหวัดอ้างอิงตามกรมการปกครอง (ดูรายละเอียด)

DepartmentName

Text

ชื่อ

DepartmentAddress

Text

ที่อยู่

DepartmentUnder

Text

สังกัด

DepartmentPhone

Text

หมายเลขโทรศัพท์

Contact us

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2255 5850-7,
0 2253 9116-7(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0 2651 6483

E-mail : admin@dcy.go.th

Search